Commitee Member

2013-2014

 

Chairperson: 5A Wu Ching Yin

Vice-chairperson: 5C Chin Yan Tung

Secretary: 5A Chiu Yin Chung

Treasurer: 5A Cheung Sum Yeung                                                        

                                                                                                  http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4680707637576467&id=10624dfa2aa7497e9bf269fe032e145b